บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า

นิโคติน กับเรื่องที่หลายคนนั้นเข้าใจผิด

ภายในบุหรี่นั้นจะประกอบฟไปด้วยสรมากมาย ซึ่งหนึ่งสารประกอบที่เรารู้จักกันดีนั้นคือ “นิโคติน” ที่ไม่ว่าจะเป็น เป็นทั้งบุหรี่แบบมวน และ บุหรี่ไฟฟ้า นั้นต่างก็มีนิโคตินประกอบด้วยเช่นกัน และ หลากหลายคนนั้นต่างก็มีความเข้าใจผิดในเรื่องของ “นิโคติน” อย่างมากด้วยเช่นกัน  ดังนั้นเราจะมาดูกันดีกว่าว่าในเรื่องของ “นิโคติน” นั้นจะมีใครที่เข้าใจผิดในเรื่องอะไรกับบ้าง   นิโคตอนไม่มีประโยชน์   หลากหลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดอย่างมาก ว่านิโคตินนั้นไม่มีประโยชน์   แต่ว่าในความจริงแล้วนั้นนิโคตินนั้นค่อนข้างจะมีประโยชน์อย่างมาก เพราะว่า นิโคตินนั้นถูกใช้ในการรักษาในวิธีการที่หลากหลายอย่างมกา และ บางประเทศนั้นก็มีการนำเข้านิโคตินเข้ามาช่วยในวงการแพทย์ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นใครที่เข้าใจผิดว่า นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า และะ บุหรี่แบบมวนนั้น จะมีประโยยชน์ที่หลากหลายอย่างมาก เป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่หลากหลายคนนั้นเข้าใจผิดอย่างมากในเรื่องของ  การที่นิโคตินนั้นไม่มีประโยชน์อาจจะต้องคิดใหม่ได้ด้วยเช่นกัน   นิโคตินทำให้เกิดมะเร็ง   หลากหลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดอย่างมากในเรื่องของ “มะเร็ง” เพราะว่ามะเร็งนั้นหลากหลายคนนั้นเข้าใจผิดว่า นิโคตินนั้น จะทำให้เกิดมะเร็ง และ ส่งผลเสียต่อร่างกาย  แต่ว่าในความจริงแล้วนั้น นิโคตินนั้น ไม่ใช่สารเคมีที่ก่อมะเร็งในร่างกาย แต่ว่าเป็นสาร “ทาร์” ที่เกิดจากการเผาไหม้ ภายในบุหรี่แบบมวนนั้นเอง  ดังนั้นหลากหลายคนที่มีความเข้าใจผิดว่า นิโคตินนั้นเป็นสารที่ก่อมะเร็ง จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ใหม่ด้วยเช่นกัน   นิโคตินเป็นสารที่มนุษย์สร้างขึ้น  หลากหลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดอย่างมาก เพราะว่าคิดว่านิโคตินนั้น เป็นสารที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่ว่าในความจริงนั้นนิโคตินนั้นไม่ใช่สารที่มนุษย์สร้างขึ้น  แต่ว่าเป็นสารที่เรานั้นสามารถที่จะสกัดจากพืชตระกูล Solanaceae (nightshade) ยกตัวอย่างเช่น มะเขือเทศ , มันฝรั่ง , มะเขือม่วง , พริกไทยเขียว ,  และ ยังมีพืชประเภทอื่นออีกด้วยเช่นกัน ดังนั้นนิโคตินนั้นจึงไม่ใช่สารที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือ สารที่มนุษย์นั้นประกอบขึ้นเองนั้นเอง   นิโคตินไม่มีข้อดี   อีกเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน และ มีหลากหลายคนนั้นเข้าใจผิดอย่างมาก ถึง นิโคติน เพราะว่าคิดว่า นิโคตินนั้นจะไม่มีข้อดี ...

Read More